GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความสำเร็จของหนู

ผลงานของหนู
ในทุกกลุ่มสาระของชั้นประถมปีที่ 4 ครูประจำชั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในรูปของผลงานความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะสนุกและมีความสุขในการทำงานของเขามากเมื่อผลงานออกมาครูจะให้นักเรียนนำผลงานของตนเองออกมาเล่าแรงบันดาลใจที่ทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา และแนะนำเพื่อนๆ ที่สนใจจะนำมาเป็นแบบอย่างได้เข้าใจ คิดว่ากจกรรมแบบนี้ดี และน่าจะนำไปทดลองใช้กับชั้นอื่นๆ บ้าง ได้ผลอย่างไรบอกกล่าวกันบ้างนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ผลงานน่าภูมิใจ
หมายเลขบันทึก: 79639
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)