อยากมีสนามเด็กเล่นเพราะที่โรงเรียนยังขาดเครื่องเล่นสำหรับเด็กหลายอย่างใครอยากบริจาคก็ติดต่อมานะค่ะเพื่อเด็ก ๆหรือโรงเรียนใดที่มีมากจนเกินไปก็แบ่งมาให้เราบ้างนะ