หากต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ อยากตั้งเวลาปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เพราะกำลังรันโปรแกรมบางอย่างอยู่ และอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ เราสามารถสั่งให้เครื่องปิดตัวเองอัตโนมัติได้ โดยใช้เครื่องมือ Scheduled Task ช่วย ดังนี้ค่ะ

shutdown1

 เลือกเมนู All Programs>Accessories>System Tools>Scheduled Task เพื่อเปิดหน้าต่าง Scheduled Task ขึ้นมาค่ะ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Scheduled Task เพื่อสร้างตารางงานใหม่

shutdown2

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่เราต้องรู้ในที่นี้ก็คือ ไฟล์คำสั่งที่ใช้สำหรับการปิดเครื่อง ซึ่งก็คือไฟล์ Shutdown.exe อยู่ในโฟลเดอร์ System32 ภายใต้โฟลเดอร์ Window ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Browse และเลือกไฟล์คำสั่ง shutdown.exe ซึ่งเป็นคำสั่งเพื่อปิดระบบค่ะ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">shutdown3</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากนั้นเป็นขั้นตอนการกำหนดช่วงเวลา ที่จะให้ปิดเครื่อง ในที่นี้เลือก Diary คือภายในวันนี้และเข้าไปกำหนดเวลาเจาะจง และติ๊กช่องว่าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติทุกๆวัน หรือทุกๆสัปดาห์  หรือ เฉพาะวันนี้ ก็เป็นอันจบขั้นตอนแล้วค่ะ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">shutdown4</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หลังจากนั้น เราสามารถเปิดเครื่องให้ทำงานทิ้งไว้ และเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ คอมพิวเตอร์ก็จะปิด (Shut down) ลงโดยอัตโนมัติค่ะ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">     Tip เล็กๆ น้อยสำหรับการปิดเครื่องค่ะ คือ ปุ่ม Power กับปุ่ม Sleep บนคีย์บอร์ด
เราสามารถกำหนดเพื่อให้เป็นการสั่งปิดเครื่อง (Turn Off) หรือเข้าสู่โหมด Stand By ได้ค่ะ โดย ปุ่ม Power เหมือนสั่ง  Shutdown เครื่อง คือปิดการทำงานของ Windows และดับเครื่องลง
      ส่วนปุ่ม Sleep :  เหมือนสั่ง Stand By คือ หยุดพักเครื่องชั่วคราว เพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน   โดยสามารถกลับเข้าทำงานได้ด้วยการเคลื่อนเมาส์ หรือกดปุ่มคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะ
 
  </p>