ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ตาม

อยากให้คุณเอื้อในระดับอำเภอได้มานั่งให้กำลังใจในระดับอำเภอแบบนี้บ้าง
เมื่อวานนี้  (19  ก.พ.  2550)  คุณเอื้อจังหวัด  นายวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืน  โดยอาศัย  KM  เป็นเครื่องมือ  เป้าหมายคือคุณอำนวยอำเภอ  อำเภอละ  5  คน  ประกอบด้วย  ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานการจัดการความรู้  พัฒนาการอำเภอ  เกษตรอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเลขาโครงการได้ประสานกับทีมวิทยากรจาก ม. วลัยลักษณ์  เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณอำนวยในระดับอำเภอ  หัวข้อ  เทคนิคการเล่าเรื่องและการสกัดขุมความรู้  จำนวน  2  รุ่น  ในวันที่  16  และวันที่  19  กุมภาพันธ์  2550  ซึ่งท่านผู้ว่าได้เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจทั้ง  2  รุ่น  แต่สำหรับรุ่นที่  2  ท่านได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจนถึงเวลา  17.45  น.  สร้างความปลาบปลื้มให้แก่คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  เพราะท่านผู้ว่าฯ  ปฏิบัติตนเหมือนผู้เข้ารับการอบรมทุกอย่าง  โดยท่านได้ให้เหตุผลว่าท่านต้องการเรียนรู้กระบวนการฝึกอบรมว่าเป็นอย่างไร  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้อะไรบ้าง  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งคนเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป  (เรียกได้ว่า  "ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น  เป็นให้ตาม"  )  ทำให้บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความชื่นมื่น  ในช่วง  AAR  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า  การที่คุณเอื้อจังหวัดได้มาร่วมฝึกอบรมด้วย  ทำให้คณะทำงานมีกำลังใจ  และอยากให้คุณเอื้อในระดับอำเภอได้มานั่งให้กำลังใจในระดับอำเภอแบบนี้บ้าง  และชื่นชมว่าคงจำไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดไหนจะเป็นได้แบบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแล้ว  และในช่วงกล่าวสรุปการประชุมหลัง  AAR  ท่านผู้ว่าได้มอบนโยบายให้ทีมเลขาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรุ่นต่อไป  โดยมีเป้าหมายคือนายอำเภอ  จำนวน  23  อำเภอ  และหัวหน้าส่วนราชการ  17  คน  (ซึ่งท่านผู้ว่าฯ  จะคัดเลือกเอง)  รวม  40  คน  คงจะได้กำหนดวันในเร็ว ๆ  นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยอมรับว่าต้องการแนวร่วม Km

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 79644, เขียน: 20 Feb 2007 @ 13:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

ท่านทำอย่างไร ผู้ว่าจึง"ยอม" เรียนรู้ครับ

ผมว่าเรื่องนี้ไม่น่า "ฟลุ๊ค"

ช่วยขยายประเด็นให้เห็นแก่นแท้สาเหตุของความสำเร็จหน่อยได้ไหมครับ

เราจะได้เอาอย่าง หรืออย่างน้อยก็เลียนแบบ

ผมถือว่านี่คือ Best practice อันหนึ่งครับ

ขอโทษนะครับ ถ้า "บังเอิญ" ก็ไม่ใช่ Best practiceครับ

ผมจึงอยากฟังจริงๆครับ จะให้กราบก็ยอมครับ

นี่ผมตาม link ของครูนงมาครับ

ขอชื่นชมคุณเอื้อของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยคนคะ ในฐานะที่ได้เป็นคุณประสานการจัดอบรมครั้งนี้สังเกตเห็นได้ชัดว่าในรุ่นแรกที่ท่านอยู่ได้ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งท่านก็อยากอยู่ตลอดแต่ติดภารกิจ กับอีกรุ่นที่ท่านสามารถอยู่ได้ตลอด เห็นผลที่แตกต่างทั้งบรรยากาศที่อบอุ่น ความตั้งใจของผู้เข้าร่วมส่งผลถึงความตื่นตัวในการเรียนรู้อย่างจริงจังและการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ซึ่งเกิดผลดีมาก อย่างที่พี่เป้าบอก "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ตาม" ชอบมากคะ

ตอบท่าน  ดร.แสวง  ตอนนี้หวังว่ายังไม่สายนะคะ  พอดีต้องออกประชุมนอกสถานที่  เลยเพิ่งกลับมาค่ะ  สำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว  ไม่มีสาเหตุอื่นใด  นอกจากท่านมีหัวใจ  และทุ่มเทเวลา  ขนาดวันที่  16  ก.พ.  50  ท่านป่วยขนาดยืนก็จะไม่ไหวแต่ท่านก็ไป  เพราะว่าท่านมีหัวใจให้กับ  KM  และมุ่งมั่นจะนำพาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์  และยั่งยืน  โดยอาศัย  KM  เป็นเครื่องมือ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  อยู่เย็นเป็นสุข  และอยู่รอดปลอดภัยเมื่อ ท่านมีใจ  ท่านก็ให้เวลา  ไม่เฉพาะเวทีนี้นะคะ  ทุกเวที  ทุกวงเรียนรู้  ที่ท่านมีโอกาส  ท่านอยากไปให้กำลังใจ  ท่านเป็นผู้ว่าฯ  ที่เก่งมากๆ  มีความจำเป็นเลิศ  จับประเด็นเก่ง  โดยเฉพาะเรื่อง  KM  ท่านจะศึกษาอย่างลึกซึ้ง  ท่านจะอ่านตำราของอาจารย์ประพนธ์  เป็นสิบเที่ยว  ท่านจะหาความรู้ใหม่ๆ  มาถ่ายทอดเสมอ  นี่คือตัวอย่างเล็กน้อยที่นำเสนอท่านนะคะ  ถ้า  ดร.  แสวง  รู้จักและได้ทำงานร่วมกับท่านแล้วจะรักท่านมากๆ  เลยค่ะ

 

ชมภู ชุตินันทกุล
IP: xxx.143.162.193
เขียนเมื่อ 

    ขอขยายความต่อจากพี่เป้าอีกนิดว่า ท่านผู้ว่าฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมในการประชุมยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ว่า สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ17 คนที่ว่า หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงาน ๆ ละ  2 คน สำหรับ กศน. จำนวน 3 คน รวม 17 ค่ะ  และกำหนดจัดในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550 แต่บังเอิญไปเจอพี่นิรันดร์ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในงานแสดงกายกรรมเฟยเยี่ยน พี่นิรันดร์และทีมงานติดงานที่จ.กาญจนบุรี  คงต้องเลื่อนไปอีกแล้วค่ะ

 

งานผู้ว่ากว้างไกลนะครับ

การทำอยางนี้ท่านต้องสละงานด้านอื่นหรือเปล่าครับ

หรือท่านจัดการงานด้านอื่นอย่างไรครับ

ท่านผู้ว่าฯ ท่านเป็นนักบริหารเวลาชั้นยอดเชียวละคะ ท่านไม่สละงานด้านใดเลย เพียงแต่ท่านสละเวลาส่วนตัวเสียมากกว่า ท่านบอกว่าท่านอยากไปร่วมทุกวงเรียนรู้ ท่านจะรีบมาทำงานแต่เช้าเพื่อเซ็นงานให้เสร็จ ถ้าพอมีเวลาท่านจะไปร่วมเปิดประเด็นสัก 15 - 30 นาที แล้วให้หัวหน้าส่วนมานั่งหัวโต๊ะ บ่อยครั้งที่ท่านไม่ได้รับประทานอาหาร เนื่องจากต้องไปต่ออีกงาน และอีกงาน คนสนิทของท่านบอกว่า คนขับรถจะเปลี่ยนเวรกันคนละ 1 สัปดาห์ แต่ท่านผู้ว่าฯ ไม่เคยมีใครเปลี่ยน วันละ 2 - 3 งาน ในความคิดของพวกเราท่านฯ ในฐานะพ่อเมืองช่างเป็นพ่อที่รักและห่วงใยประชาชนในปกครองของท่านมากมายเหลือเกิน ท่านจึงเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนราชการ โดยใช้คำว่า "ทุกส่วนราชการเป็นของประชาชน ประชาชนจะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้"
ท่านผู้ว่าฯ ท่านเป็นนักบริหารเวลาชั้นยอดเชียวละคะ ท่านไม่สละงานด้านใดเลย เพียงแต่ท่านสละเวลาส่วนตัวเสียมากกว่า ท่านบอกว่าท่านอยากไปร่วมทุกวงเรียนรู้ ท่านจะรีบมาทำงานแต่เช้าเพื่อเซ็นงานให้เสร็จ ถ้าพอมีเวลาท่านจะไปร่วมเปิดประเด็นสัก 15 - 30 นาที แล้วให้หัวหน้าส่วนมานั่งหัวโต๊ะ บ่อยครั้งที่ท่านไม่ได้รับประทานอาหาร เนื่องจากต้องไปต่ออีกงาน และอีกงาน คนสนิทของท่านบอกว่า คนขับรถจะเปลี่ยนเวรกันคนละ 1 สัปดาห์ แต่ท่านผู้ว่าฯ ไม่เคยมีใครเปลี่ยน วันละ 2 - 3 งาน ในความคิดของพวกเราท่านฯ ในฐานะพ่อเมืองช่างเป็นพ่อที่รักและห่วงใยประชาชนในปกครองของท่านมากมายเหลือเกิน ท่านจึงเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนราชการ โดยใช้คำว่า "ทุกส่วนราชการเป็นของประชาชน ประชาชนจะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้"