แบบทดสอบทายนิสัย

เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

  • (I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ ,มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
  • (E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด ,มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน.สิ่งของ ,สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา  คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

  • (S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน ,ดูถึงหลักความเป็นจริง
  • (N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า ,ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

  • (T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง ,คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
  • (F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ ,ความต้องการ ,คิดถึงความต้องการ และ การตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

  • (J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ ,ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
  • (P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด ,มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

 วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน

ห้ามแอบไปดูเฉลยก่อนนะคะ ทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปดูเฉลย กรุณาซื่อสัตย์ต่อตนเอง อิอิ

 อ่านเฉลยได้ที่นี่