จากการที่เราตั้งใจจะคุยกันเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  เราจะเชิญใครเข้ามาร่วมบ้างดี

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

หัวหน้าไอซียู

หัวหน้าตึกที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากๆ

หัวหน้าตึกพิเศษ ซึ่งสร้างความสัมพันธ์อย่างดียิ่งกับผู้ป่วย

แล้วใครอีกดีครับ