ความเห็น 181547

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 
     ดีใจที่มีคนคิดถึงเรื่องนี้ครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนพวกเราเผลอมองแต่ร่างกาย สนใจแต่ vital signs และ pupils หลงลืมไปว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อยู่ในความดูแลของเรานั้นยังคงมี ความรู้สึก มีจิตใจ ยังรับรู้ได้ คือยังมีวิญญาณอยู่ ถ้ายังพูดได้ ยังบอกได้ เค้าก็มีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าเค้าอยากมีบั้นปลายชีวิตอย่างไรนะครับ ขอให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้นำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อยการตายภายใต้ความสุขอันอบอุ่นอาจจะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เรามีโอกาสมอบให้เค้าก็เป็นได้