ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ตอนที่ 1

samniang
ทำให้เด็กในสมัยนี้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ และมุ่งการแข่งขันเพื่อหนีจากสังคม ชุมชน ที่เป็นอยู่ของตนเอง เพื่อที่จะเดินตามคำกล่าวที่ว่า "งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข" นั่นเอง จึงกลายเป็นการทิ้งถิ่นฐาน เพื่อหางานทำในเมืองใหญ่ ปล่อยให้คนแก่คนเฒ่าเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอยู่เช่นทุกวันนี้


มนุษย์ทุกคนมีความฉลาดด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่อาจจะเป็นคนละด้านกัน ซึ่งคนในปัจจุบัน ให้ความสำคัญทางด้าน สติปัญญา มากที่สุดเพราะมันมีเป้าหมายที่สำคัญ


สังคมปัจจุบันจึงเอาสติปัญญาเป็นตัวเอกของชีวิตเพื่อมุ่งสู่เงิน ซึ่งในสังคม แห่งการบริโภคเงิน กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกือบจะเทียบเคียงได้กับพระเจ้าจนเกิดวลี ติดปากว่า "งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข" วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันจึงถูกยัดเยียดความรู้สาระพัน แม้ผู้เป็นพ่อ เป็นแม่เองก็แทบจะบีบเค้นเอามันสมองของลูกออกมา เพื่อให้เด็กฉลาดทางสติปัญญา เป็นสำคัญ 
สิ่งที่ตามมานั่นคือค่านิยมที่ผู้ปกครองนิยมส่งเสริมบุตรหลานของตนให้เรียนหนังสือในระบบและเรียนพิเศษนอกเวลา จนลืมที่จะสอนแง่คิด วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และบทเรียนที่เป็นจริงในชีวิตของครอบครัว  ชุมชนที่เป็นอยู่ ทำให้เด็กในสมัยนี้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ และมุ่งการแข่งขันเพื่อหนีจากสังคม ชุมชน ที่เป็นอยู่ของตนเอง เพื่อที่จะเดินตามคำกล่าวที่ว่า  "งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข"  นั่นเอง  จึงกลายเป็นการทิ้งถิ่นฐาน เพื่อหางานทำในเมืองใหญ่ ปล่อยให้คนแก่คนเฒ่าเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอยู่เช่นทุกวันนี้

ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวถึงรหัสของการพัฒนาว่า ในปัจจุบันการพัฒนาเป็นในลักษณะ ขั้นบันไดแบบ
KPM นั่นคือ Knowledge (ความรู้) ไปสู่ Power (อำนาจ) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ Money (เงิน)  เมื่อเป้าหมายของชีวิตอยู่ที่เงิน การคอร์รัปชั่นจึงกลายเป็นตัวทำร้ายชาติเรื้อรัง ผู้คนเต็มไปด้วยความเครียด ภาวะหนี้สิน ความยากจนถาวร การฆ่าตัวตาย อาชญากรรม ทรัพยากรเสื่อม ระบบนิเวศถูกทำลาย ฯลฯ จึงเกิด และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน   

การ์ดเนอร์ (
Howard Gardner) ศาสตราจารย์ทางการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ได้พัฒนา ทฤษฎี ความฉลาด พหุมิติ (Multiple intelligence) ขึ้น ซึ่งบอกว่า นอกจากความฉลาด ทางเชาว์ปัญญา แล้วมนุษย์มีความฉลาด หลากหลาย ในอีก ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาศาสตร์ ด้านตรรกะ คณิตศาสตร์ ด้านภาพ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี ด้านสังคม ด้านความเข้าใจ ในตนเอง และ ด้านธรรมชาติวิทยา ในปี ค.ศ. ๑๙๘๓

เราจึงมักจะได้ยินบ่อยๆ ถึงการวัดระดับสติปัญญาที่เรียกว่า
IQ มาจากคำเต็มว่า Intelligent Quotient คือ มาตรวัด ความฉลาดทางสติปัญญา  แต่อย่างที่การ์ดเนอร์บอก ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ของมนุษย์ ทั้งนี้ เพราะมนุษย์เป็น สิ่งมีชีวิต แบบพหุมิติ มนุษย์มีชีวิต ที่เชื่อมโยงอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นเพียงมิติหนึ่งที่แปะติดเอาไว้ หรือ ที่เรียกว่า Self smart แต่ยังมีอีกหลายคิว (Q) ที่คอยพิสูจน์ ความเป็นมนุษย์ ของผู้คน ซึ่งอยู่ในภาคส่วน ที่เรียกว่า Social Smart

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ปริญญาโท#การพึ่งตนเอง#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#มหาชีวาลัยอีสาน

หมายเลขบันทึก: 79564, เขียน: 19 Feb 2007 @ 23:30 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 11:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เห็นด้วย ๑๐๐% กับพหุปัญญา จะใช้มุมนี้เขียนหรือเปล่า จะได้วางกรอบไว้ในใจ เป็นกรอบความคิด เวลาติดตามงาน