บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผู้ที่เหมาะมาคุยกันเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย