การแก้ปัญหานักเรียนในวิชาคำนวณ

ตีรณ
การใช้การวัดผลระหว่างเรียน

   ผมเคยประสบปัญหาจากการสอน พบว่านักเรียนมีผลการเรียนต่ำในวิชาฟิสิกส์ และพยายามหาแนวทางแก้ไข จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่านักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจเนื้หาตั้งแต่แรกๆอาจเกิดจากการสอนที่เด็กไม่เข้าใจ, เด็กเรียนช้า หรือเกิดความเผลอไผลไม่สนใจเรียนของผู้เรียนเองในระยะแรก  ส่งผลให้นักเรียนเรียนไม่เข้าใจมากขึ้นในเนื้อหาต่อๆไป(ซึ่งเนื้อหาเป็นพื้นฐานต่อกัน)ยิ่งเวลาผ่านไป ผู้เรียนจะสะสมความไม่รู้มากขึ้น ในที่สุดผู้เรียนจะเบื่อไม่อยากเรียนวิชานั้น อาจมีผลทำให้ผู้เรียนหาทางออกที่ไม่เหมาะสม เช่นเกเร
      แนวทางที่นำมาใช้แล้วได้ผลดีคือ การนำกระบวนการวัประเมินผลระหว่างเรียนมาปรับปรุงผู้เรียนให้มีความพร้อมตลอดเวลา วิธีการที่ใช้คือ ทุกครั้ง หรือทุกหัวข้อที่สอน จะทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบประมาณ 5 ข้อ มาทดสอบความรู้ที่นักเรียนเรียนเพื่อประเมินว่าผู้เรียนกี่คนที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีกี่คนใครบ้างที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนไป จากนั้นก็รีบแก้ไขผู้เรียนที่ประเมินไม่ผ่านโดยการซ่อมเสริมด้วยการซักถาม สอนเสริม ใศกษาเพิ่ม ให้แบบฝึกฯลฯ ทั้งในและนอกเวลา ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของปัญหา
     การทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที่ท้ายคาบสอน สอบเสร็จให้นักเรียนสลับกระดาษคำตอบกับเพื่อน ผู้สอนเฉลยคำตอบให้ แล้วถามว่าใครได้คะแนนเต็มบ้าง ใครได้ 4, 3, 2, 1  บ้าง ก็จะสามารถแยกเด็กออกมาปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
     ผมคิดว่าวิธีการนี้ใช้ได้กับวิชาอื่นๆด้วย โดยเฉพาะวิชาคฺณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาเป็นเพื้นฐานต่อเนื่องกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นา นา สาระ

คำสำคัญ (Tags)#แก้ปัญหาวิชาคำนวณ#การซ่อเสริม

หมายเลขบันทึก: 79404, เขียน: 19 Feb 2007 @ 09:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)