ได้ไปท่องเที่ยวเมืองจีนหลายครั้ง จึงนำของมาฝากจากเมืองจีนมอบให้ดังนี้ 

การออกกำลังกาย
1.       เอาอุ้มมือตบตามตัวให้ทั่ว
2.       ยกส้นเท้า ขึ้นลงวันละ 5-10 นาที
3.       เอาอุ้มมือทั้งสองตบหน้าท้องให้ทั่ว
4.       เอานิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว เคาะศีรษะให้ทั่ว
5.       ถ้าปวดน่อง  ให้อีก  1 คน ซ้อนหลัง และเอาเข่าทั้งสองกะแทกหลัง  หักหัวเข่าและน่องเป็นระยะ ๆ
6.      การรักษาตาและใบหน้าให้สดใสไม่เหี่ยวย่น  ใช้มือกำทั้งสองมือ  เอาสันนิ้วโป้งเช็ดที่หลังตาทั้ง ซ้าย – ขวาและเอาหลังฝ่ามือ ถูหน้าขึ้นลงบนแก้ม 

การดื่มชา
การหยิบชาใช้มือ 3 นิ้ว หยิบชาชงดื่ม
      1. ล้างชาครั้งแรกไม่กิน (ล้างชาเอาไปล้างในถ้วยชา)
      2. ถ้วยชาต้องล้างก่อนครั้งแรก ให้ถ้วยมีความอุ่นและร้อน
ชาเบอร์  2  ถ้าเจ็บคอให้อมน้ำชาก่อนดื่ม  2 นาที  
ชาเบอร์  1  ชาเม็ดกินได้  10 ครั้งต่อถ้วย           
ชาเบอร์  2 ลดไขมันในเส้นเลือด กินต้องจิบปากไปด้วย ชาผสมน้ำผึ้ง จะทำให้นอนหลับสบาย
ชาเบอร์  3 มีรสหอม  20 นาที  คว่ำถ้วยหมุนแล้วชงบำรุงเลือดลม
บำรุงกระเพาะ ก่อนกินดมกลิ่นก่อน  ถ้าชงกับพุทราจีน  จะบำรุงผิวสวย

การสนทนาธรรม บุคคลผู้มีมีความดีประกอบด้วย 

  คนมี  3  อ่อน
1.       อ่อนน้อม    
2.       อ่อนหวาน                                                                                                                              3.      
 อ่อนโยน
เป็นการแสดงออกทางจิตใจ
คนมี 3 ใย
1.       โยงใย
2.       เยื่อใย
3.       ห่วงใย
คนมี 4 ช
1.       เชื่อ (ฟัง)
2.       ช่วย
3.       ชื่น (ชม)
4.       เชิด (ชู)

คุณธรรมในการให้
1.       ให้การอบรม  30 %     
2.       ให้ความอบอุ่น  70%   

 ถ้าไม่มี 2 อ.จะเหลือแต่อบอ้าว