ปรากฏการณ์เพื่อนถึงเพื่อน : เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ , วิถีชีวิตใหม่ , ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู

  ติดต่อ

  Peer to peer : a new political economy , a new way of life , a new social movement ?  

ถ้าสนใจเรื่อง p2p, meme, wiki, collective intelligence, social network, integral theory ... ไปฟังให้ได้ครับ จัดที่ท่าพระจันทร์นี่เอง (สำหรับคนอยู่กรุงเทพ)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง

ปรากฏการณ์เพื่อนถึงเพื่อน : เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ , วิถีชีวิตใหม่ , ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ?
(Peer to peer : a new political economy , a new way of life , a new social movement ?)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง สค.208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย Mr. Michel Bauwens อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ ดร.ฐิติพร ศรีพันธ์ พันธเสน


ป.ล. อ่าน:


The Foundation for P2P Alternatives


ใครไปฟังแล้ว ช่วยมาเล่าให้ฟังมั่งนะครับ .. ได้โปรด

from bact.blogspot.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bact' is a name

หมายเลขบันทึก: 7900, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-29 23:19:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #network#social

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)