GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปรากฏการณ์เพื่อนถึงเพื่อน : เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ , วิถีชีวิตใหม่ , ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู

Peer to peer : a new political economy , a new way of life , a new social movement ?

ถ้าสนใจเรื่อง p2p, meme, wiki, collective intelligence, social network, integral theory ... ไปฟังให้ได้ครับ จัดที่ท่าพระจันทร์นี่เอง (สำหรับคนอยู่กรุงเทพ)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง

ปรากฏการณ์เพื่อนถึงเพื่อน : เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ , วิถีชีวิตใหม่ , ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ?
(Peer to peer : a new political economy , a new way of life , a new social movement ?)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง สค.208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย Mr. Michel Bauwens อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ ดร.ฐิติพร ศรีพันธ์ พันธเสน


ป.ล. อ่าน:


The Foundation for P2P Alternatives


ใครไปฟังแล้ว ช่วยมาเล่าให้ฟังมั่งนะครับ .. ได้โปรด

from bact.blogspot.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): networksocial
หมายเลขบันทึก: 7900
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)