5 ส.สหเวช...ก้าวสู่ใบรับรองทอง

มีเรื่องที่ทำให้ผมตื่นเต้นด้วยคือ มีเรื่องจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถึงคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญรับใบรับรองทอง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

    วันนี้ผมได้ไปร่วมเสวนาคนเขียน Blog กับชุมชน NUKM blog ได้พบคนเขียน Blog แบบ F2F กันหลายท่าน ได้ขอถ่ายรูปกับ Beeman ตัวจริง (อ.สมลักษณ์) อาจารย์ก็บอกได้เดินหาผมตอนทานข้าวอยู่เหมือนกัน พอเจอกันผมจึงได้มีโอกาสถ่ายรูปด้วย เอาไว้ Blog หน้าจะนำรูปมาลงครับ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายรูปกับชุมชนคนพัสดุ ซึ่งพี่พร (หัวหน้างานพัสดุ 2...ว่าที่นักวิชาการพัสดุชำนาญการคนแรกของมน.) สั่งให้ลูกทีมพัสดุทุกคน ให้เสื้อคลุมพัสดุเหมือนกันหมด รวมทั้งตัวผมด้วย (น้องที่ทำงานพัสดุที่คณะบอกผมมาว่าพี่พรให้ใส่เสื้อคลุมพัสดุด้วย) หลังจากเสวนาคนเขียน Blog แล้วผมต้องรีบกลับมาที่คณะ เพื่อเคลียร์งานบนโต๊ะ และเดินทางมาประชุมที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับเรื่องวิจัยสถาบันต่อที่กรุงเทพฯ แต่ตอนมาถึงคณะฯ ได้เปิดแฟ้มดูเรื่อง พบว่ามีเรื่องที่ทำให้ผมตื่นเต้นด้วยคือ มีเรื่องจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถึงคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญรับใบรับรองทอง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) โดยทางจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดมอบใบรับรองให้กับสถานที่ทำงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก 2548 ผลการประเมินสถานที่ทำงานผ่านเกณฑ์ ระดับทอง (สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา) จำนวน 9 แห่ง คือ

  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสหวัฒน์การช่าง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณห์วิชญ์
  • โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
  • โรงเรียนศึกษาลัย
  • กล้วยตากจิราภรณ์
  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญเข้ารับใบรับรองทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (จะนำรูปมาลงหลังจากรับใบรับรองแล้วนะครับ) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้มอบใบรับรอง ผมเองได้ขอโอกาสติดสอยห้อยตามคณบดีไปด้วยครับ ซึ่งตอนที่ผมไปติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ก็ขอสมัครเข้าร่วมเฉพาะสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ แต่ตอนที่กรรมการมาตรวจเขาบอกว่า "ไม่ได้ครับ การจะออกใบรับรองให้ต้องออกในระดับคณะ" ซึ่งพอกรรมการตรวจเสร็จ ผมได้ถามกรรมการว่าจะมาตรวจอีกเมื่อไร กรรมการบอก "ไม่มาแล้วครับ ผลการตรวจคือ ผ่าน" ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าผ่านอยู่ในระดับไหน เพราะมี 3 ระดับ คือ ระดับทองแดง ระดับเงินและระดับทอง   แต่วันนี้พอทราบว่าผ่านในระดับทองก็รู้สึกดีใจ และความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกคนในคณะครับ รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจจะหาโอกาสมาเล่าสู่กันฟังครับ เพื่อในมหาวิทยาลัยจะได้มีหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพิ่มมากขึ้นครับ ผมเคยได้เขียนใน Blog เกี่ยวกับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ไว้ http://www.gotoknow.org/archive/2005/09/15/15/29/49/e3955

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (4)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกฝ่ายในคณะสหเวชศาสตร์ด้วยครับ และขอทาบทามเป็น Best practice เพื่อการขยายผลไปให้ทั่ว มน. ในโอกาสต่อไป เตรียม Success story ไว้ครับ ได้เล่าแน่ ยินดีด้วยอีกครั้งครับกับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ
บอย สหเวช
IP: xxx.151.96.20
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์ครับ ที่ให้คณะสหเวชศาสตร์เป็น Best practice ในเรื่องดังกล่าว
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านเลขานุการคณะฯ

 ขอแสดงความยินดีครับ ได้สองรางวัลซ้อนครับ

JJ

บอย สหเวช
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญเป็นอย่างยิ่งครับ