วันนี้ผมได้ไปร่วมเสวนาคนเขียน Blog กับชุมชน NUKM blog ได้พบคนเขียน Blog แบบ F2F กันหลายท่าน ได้ขอถ่ายรูปกับ Beeman ตัวจริง (อ.สมลักษณ์) อาจารย์ก็บอกได้เดินหาผมตอนทานข้าวอยู่เหมือนกัน พอเจอกันผมจึงได้มีโอกาสถ่ายรูปด้วย เอาไว้ Blog หน้าจะนำรูปมาลงครับ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายรูปกับชุมชนคนพัสดุ ซึ่งพี่พร (หัวหน้างานพัสดุ 2...ว่าที่นักวิชาการพัสดุชำนาญการคนแรกของมน.) สั่งให้ลูกทีมพัสดุทุกคน ให้เสื้อคลุมพัสดุเหมือนกันหมด รวมทั้งตัวผมด้วย (น้องที่ทำงานพัสดุที่คณะบอกผมมาว่าพี่พรให้ใส่เสื้อคลุมพัสดุด้วย) หลังจากเสวนาคนเขียน Blog แล้วผมต้องรีบกลับมาที่คณะ เพื่อเคลียร์งานบนโต๊ะ และเดินทางมาประชุมที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับเรื่องวิจัยสถาบันต่อที่กรุงเทพฯ แต่ตอนมาถึงคณะฯ ได้เปิดแฟ้มดูเรื่อง พบว่ามีเรื่องที่ทำให้ผมตื่นเต้นด้วยคือ มีเรื่องจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถึงคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญรับใบรับรองทอง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) โดยทางจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดมอบใบรับรองให้กับสถานที่ทำงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก 2548 ผลการประเมินสถานที่ทำงานผ่านเกณฑ์ ระดับทอง (สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา) จำนวน 9 แห่ง คือ

  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสหวัฒน์การช่าง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณห์วิชญ์
  • โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
  • โรงเรียนศึกษาลัย
  • กล้วยตากจิราภรณ์
  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญเข้ารับใบรับรองทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (จะนำรูปมาลงหลังจากรับใบรับรองแล้วนะครับ) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้มอบใบรับรอง ผมเองได้ขอโอกาสติดสอยห้อยตามคณบดีไปด้วยครับ ซึ่งตอนที่ผมไปติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ก็ขอสมัครเข้าร่วมเฉพาะสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ แต่ตอนที่กรรมการมาตรวจเขาบอกว่า "ไม่ได้ครับ การจะออกใบรับรองให้ต้องออกในระดับคณะ" ซึ่งพอกรรมการตรวจเสร็จ ผมได้ถามกรรมการว่าจะมาตรวจอีกเมื่อไร กรรมการบอก "ไม่มาแล้วครับ ผลการตรวจคือ ผ่าน" ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าผ่านอยู่ในระดับไหน เพราะมี 3 ระดับ คือ ระดับทองแดง ระดับเงินและระดับทอง   แต่วันนี้พอทราบว่าผ่านในระดับทองก็รู้สึกดีใจ และความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกคนในคณะครับ รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจจะหาโอกาสมาเล่าสู่กันฟังครับ เพื่อในมหาวิทยาลัยจะได้มีหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพิ่มมากขึ้นครับ ผมเคยได้เขียนใน Blog เกี่ยวกับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ไว้ http://www.gotoknow.org/archive/2005/09/15/15/29/49/e3955

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ