ถ้าต้องการให้ผักที่ต้มมีสีเขียวสด เมื่อตักออกจากหม้อที่ต้มให้ราดด้วยน้ำเย็นทันที