ต้มหมู เนื้อ หรือไก่ให้เปื่อย ให้ใส่น้ำเย็นลงในหม้อขณะต้ม จะทำให้อาหารที่ต้มเปื่อยดี