รศ. ดร. พินิจ  รัตนกุล

         รศ. ดร. พินิจ  รัตนกุล  อายุ 67 ปี   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

         ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ   และปริญญาโท - เอกสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา   ในช่วงแรกเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   แล้วย้ายมาก่อตั้งภาควิชามนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   และต่อมาก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษา   เพื่อจัดการศึกษาและวิจัยด้านศาสนาเปรียบเทียบ

         วิทยาลัยศาสนศึกษามีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลิตอาจารย์ระดับประถมและมัธยมศึกษาในการสอนศาสนาเป็นหลัก ๆ ได้แก่ พุทธศาสนา ศาสนาคริสต์  ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู   ศาสนาอิสลาม

         ผมรู้จัก ดร. พินิจตั้งแต่ท่านจบปริญญาเอกด้านปรัชญากลับมาใหม่ ๆ    ท่านชอบนั่งเรือข้ามฟากจากธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ไปคุยกับ อ.หมอประเวศ ที่ตึกอานันทราช ศิริราช  และผมทำงานอยู่ที่นั่น   ครั้งหนึ่งเราเชิญให้ท่านเล่าเรื่องปรัชญา existentialism   ผมฟังไม่รู้เรื่อง  รู้สึกว่าวิชาปรัชญานี่ยากจัง   แต่ตอนนี้ผมฟัง ดร. พินิจพูดทีไรรู้สึกซาบซึ้งและคิดว่าท่านพูดเข้าใจง่าย

         รศ. ดร. พินิจ  รัตนกุล เป็นผู้นำด้านวิชาการศาสนาเปรียบเทียบของประเทศ

วิจารณ์  พานิช
 17 ม.ค.50