บันทึกไว้สอนตน

1 .  คนเราเมื่อทำความดีแก่ผู้อื่นแล้ว  ท่านจะได้สิ่งตอบแทนด้วยสิ่งดีที่สุดทางจิตใจ

 

2 .  คนเราไม่มีสิ่งใดสำคัญเหมือนสิ่งซึ่งเป็นการฝึกนิสัยให้เป็นผู้เสียสละแก่ผู้อื่น  เพื่อรับความอิ่มเอมและความสุขเป็นการตอบแทน

 

3 .  คนเราควรลืมความทุกข์ของ ตนเองด้วยการพยายามสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น

 

4 .  ทัศนะของฟรานซิสเบคอน  นักปรัชญาชาวอังกฤษ  ( ค. ศ. 1561 1626 )  กล่าวทำนองว่า  คนที่รู้จักปรัชญาเพียงเล็กน้อยมักจะมีใจโน้มเอียงไปสู่การไม่มีศาสนา  แต่ถ้ารู้หลักปรัชญาอย่างลึกซึ้งจะเป็นผู้มีใจยึดมั่นอยู่ในศาสนา

 

5 .  ในบางครั้งคนเราถ้ามีการอ้อนวอน   จึงจะได้รับความกรุณา  จงแสวงหาท่านจึงได้พบ  และจงเคาะประตู  ประตูจึงเปิดให้ท่าน

 

6 .  ในทุกสถานการณ์ที่คนเราประสบมาแล้ว  เราควรตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าไม่ยอมให้สิ่งเลวร้ายนั้นมากวนใจเพื่อตั้งหน้าทำความดีต่อไป

 

7 .  คนเราควรทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าดีที่สุด  และอย่าใส่ใจต่อคำติฉินนินทาที่ปราศจากความเป็นธรรม

 

8 .  คนเราเมื่อถูกตำหนิโดยไม่เป็นธรรมสิ่งที่ทำได้ก็เพียงแค่การหัวเราะออกมาเท่านั้น

 

9 .  คนเรามีสมองที่ไม่รู้จักอ่อนเพลีย  ความอ่อนเพลียมักมาจากความผันแปรแห่งจิตใจและอารมณ์ของตน

 

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi