ประกันคุณภาพ

การนิเทศ
การนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ 2 ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มงานประกันฯได้จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อ-เครื่องมือ แบบสอบถามการนิเทศ กำหนดตารางแจ้งโรงเรียนที่ สมศ.แจ้งจะเข้าประเมิน
     กระบวนการนิเทศใช้วิธีการประชุมคณะครูชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพรอบสอง และแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหารโดยมีศึกษานิเทศก์นิเทศในแต่ละกลุ่ม หลังจากการนิเทศได้ให้ผู้บริหาร ครูจัดทำแบบสอบถาม จากการสังเกตการนิเทศ สรุปผลจากแบบสอบถาม พบว่า คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินรอบสองเป็นอย่างดี และผลการประเมินจาก สมศ.ที่ได้รับการนิเทศ ได้ระดับ ดี และดีมาก ทุกโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 78956, เขียน: 16 Feb 2007 @ 11:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)