มีรูปมาฝากวงแคน  ดนตรีพื้นเมืองอีสาน  เล่นโชว์ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  28http://gotoknow.org/file/jitkarava/2007_02140047.JPG

นี่ก็เป็นบรรยากาศการเล่น  แดดร้อนมากครับ