ครูที่ได้รับการประเมินว่ามีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตน้อยจะจับคู่กับคนที่มีความรู้มากกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง โดยยอมรับอย่างหน้าชื่น (อกตรม?!!!)  เพราะหวังว่าจะนำความรู้นี้ไปใช้ในการเรียนการสอน

  และตอนนี้เด็กนักเรียน ป.5-6ก็สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเองแล้ว   

   ถ้าครูไม่ยอมเสียหน้าเรียนก่อน  นักเรียนก็ไม่ไดประโยชน์นี้ใช่ไหมครับ