เรียนอย่างไรให้ได้งาน  ....อ่านอย่างไรให้ได้เงิน   ช่างเป็นสโรแกนที่จับใจจริงๆ  เมื่อวานนนี้ ได้รับเชิญไปร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อนี้  ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลา  มีน้องๆ  นักศึกษา  กศน.  ประมาณ  80  คน  เข้าร่วมรับฟัง  ประธานเปิดเสวนาคือท่านนายกสโมสรโรตารี่อำเภอท่าศาลา  และมีวิทยากรร่วมเสวนา  6  คน  หลายสาขา  เช่น  นายก อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน  ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  และผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการเรียน  และการอ่าน  แต่ละคนได้นำความรู้  และประสบการณ์ตรงมาเล่าเพื่อช่วยกันจุดประกายความคิดให้น้องๆ  กันอย่างสนุกสนาน  บรรยากาศในการจัดแบบเป็นกันเอง  ผู้เข้ารับฟังนั่งอยู่ใกล้ชิดกับผู้ร่วมเสวนา  ประหนึ่งนั่งจับเข่าคุยกัน  ขอชื่นชมคณะผู้จัดจริงๆ  โดยเฉพาะบรรณารักษ์คนเก่ง  อาจารย์จุราภร  นุรุดิล  ช่างเป็นบรรณารักษ์ที่สร้างสีสันให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา  ไม่เคยหยุดนิ่ง  แถมยังมีเครือข่ายที่ไม่ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเมื่อรู้ข่าวก็เสนอตัวมาขอร่วมเสวนาด้วยก็หลายท่าน  นี่แสดงถึงความไม่ธรรมดาของบรรณารักษ์จริงๆ  บรรณารักษ์ท่านใดจะนำแนวความคิดนี้ไปปรับใช้ก็เป็นเรื่องน่ายินดี