กฎ 5 ข้อของการเงิน

1.ทันทีที่รับรายได้ จ่ายให้ตัวเองก่อน

2. ซื้อเฉพาะของที่มีคุณค่า โดยเทียมกับคุณค่ากับราคา

3. จ่ายเงิน และลงบันทึกการเงิน

4. ตั้งเป้าหมายการเงิน แล้วเดินตามแผน

5.ให้ก่อนแล้วจึงได้รับ

 

กฎนี้ได้จากการอ่านหนังสือ " เงิน เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่มีสอน" ของคุณ โจ มณฑาณี  

   เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากค่ะ