สถาปนิกทางประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience Architect) วิชาชีพแขนงนี้เริ่มต้นจากความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจกระบวนความคิดของมนุษย์ให้เป็นผู้ที่ออกแบบระบบสาระสนเทศ ซอฟแวร์ หรือ เวปไซด์ เพื่อจะทำให้สิ่งที่ได้รับการพัฒนา ใช้ง่ายและก่อประโยชน์สูงสุดตามความต้องการและสอดคล้องกับกระบวนแบบคิด <Mental Models> ของผู้ใช้ ถ้าให้พูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ถ้า ซอฟแวร์หรือสิ่งที่พัฒนา พัฒนาขึ้นแล้วผู้ใช้ ใช้ไม่ได้ ความผิดไม่ได้ตกอยู่ที่ใช้ แต่ตกอยู่ที่ผู้ที่ออกแบบหรือพัฒนาที่มิได้ พัฒนาตามความต้องการและกระบวนแบบคิด ของผู้ใช้นั้นๆ ซึ่งทำให้สิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นๆ ใช้ได้ยากหรือใช้ไม่ได้เลย