วันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากจะต้องไปที่โรงเรียนบ้านเม็กดำตอนเย็นเพื่อทำ English Camp เลยเอา websites การหาความหมายของคำภาษาอังกฤษมาให้ลองฝึกก่อน websites เหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่มากกว่า การเล่นก็เข้าไปเลือกว่าจะเล่นการหาความหมายของคำชนิดไหน ซึ่งมีคำกริยา(Verb) หรือคำนาม(Noun)หรือคำชนิดอื่นๆข้างล่าง  เช่นเลือกคำกริยา ก็จะมีคำออกมาให้ 1 คำ เราก็เลือกโดยกดความหมายจากตัวเลข 1-5 เลือกข้อที่ถูกที่สุด ถ้าเลือกความหมายถูกต้องจะมีคำตอบว่า OK ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีความหมายเฉลยไว้  ลองเข้าไปเล่นดู อนุญาตให้ใช้พจนานุกรมได้ ยิ้ม ยิ้ม

   <ul><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt"><p>V0A Special English Basic Vocabulary - Verbs </p></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt"><p>V0A Special English Basic Vocabulary - Nouns </p></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt"><p>V0A Special English Basic Vocabulary - Adjectives & Adverbs, </p></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt"><p>V0A Special English Basic Vocabulary - Prepositions </p></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt"><p>V0A Special English Vocabulary - All Words</p></li></ul></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal" align="center">                     Heart Shell     Bouquet              Morph</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal"></p><p align="justify">    เมื่อผู้เขียนไปถึงโรงเรียนบ้านเม็กดำแล้ว จะรายงานผลให้ทราบว่าเป็นอย่างไร แต่อยากทราบผลการเล่นเกมหาความหมายของคำว่ายากเกินไปไหม ที่แน่ๆ ผู้เขียนผิดไป 2 คำแล้วครับ  อย่าลืมมาบอกนะครับว่ายากไปไหม…..  </p>