วันวาเลนไทน์นี้ กองกำลังเฉพาะกิจกศน.แปดริ้วไป

ที่วัดบางตลาด กิ่งอำเภอคลองเขื่อน เพื่อร่วมออกหน่วย

จังหวัดเคลื่อนที่ สร้างสีสันให้กับคาราวานของจังหวัด

ด้วยรถบัสแห่งการเรียนรู้สีชมพูหวานแหวว สืบทอดอายุ

มาแล้วกว่าสามสิบปี นำมาแต้มสีใหม่ให้สดสวยดั่งสาวที่

สวยสมวัย ถึงแม้จะเก่าและแก่แต่ก็ยังซึ่งประโยชน์หลาย

สถานออกไปบริการประชาชน เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็น

รถฉายวีซีดีมีภาพยนต์ความรู้ความบันเทิง เป็นรถบรรทุก

มนุษย์งานไปปฏิบัติการเฉพาะกิจในพื้นที่ เป็นอะไรต่อมิ

อะไรอีกมากมาย                 


        การออกปฏิบัติการของรถคั้นนี้มีหน่วยปฏิบัติการ

เสริมเติมเต็มจากกศน.อำเภอต่าง ๆ มาบริการสาธิต

อาชีพหลากหลายแปรผันไปตามเทศกาลเช่นวันนี้มีการ

สอนทำดอกไม้วันวาเลนไทน์มาฝากกัน เป็นต้น

       งานแบบนี้ไม่มีเราก็เหงาหงอย กองทัพน้อยกศน.

สานต่อ เติมเต็ม แต้มสีให้ดูสวย ขอให้ทำต่อไปด้วยความ

รักมอบให้แก่กันเฉกเช่นวันวาเลนไทน์ก็แล้วกัน ท่องไป

กับรถบัสแห่งการเรียนรู้นี้มีรสชาดอีกแบบหนึ่ง ถึงจะเก่า

และแก่ แต่ก็น่ารัก ด้วยการทำตนทั้งรถทั้งคนอย่างมีคุณ

ค่าไงล่ะ