ในปัจจุบันถ้าใครมารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรที่มีสิทธิเบิกจากข้าราชการก็จะไม่ต้องนำเงินสดมาจ่ายเมื่อได้รับการรักษาเสร็จสิ้นเพราะเราใช้สิทธิ์การรักษาต่อเนื่อง และยิ่งนอนโรงพยาบาลไม่ต้องลำบากกลับไปทำสิทธิ์ต้นสังกัดจากหน่วยงานของตนเองอีกซึ่งทำให้ลดระยะเวลาลงได้อีกแรกๆใบที่ออกสิทธิ์รับรองนอนโรงพยาบาลถูกPrintออกมาจากระบบอินเตอร์เน็ตเป็นกระดาษA4สีขาว ซึ่งเมื่อมารวมกับชุดเอกสารที่ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล(ชุดAdmit)ก็จะทำให้ไม่สะดวกในการตรวจสอบ ทางตึกศัลยกรรมได้เสนอแนะผ่านไปทางคุณประจบ ศรีวงษ์ หัวหน้างานการเงินและบัญชีซึ่งเป็นผู้ดูแลงานนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางตึกต่างชื่นชมที่คุณประจบได้ช่วยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าซึ่งตรวจสอบได้ง่ายขึ้น  จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการรับฟังข้อคิดเห็นของคนอื่นๆก็จะช่วยพัฒนางานให้ไปได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อสถาบันจริงๆๆ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง