ดูภาพนี้ให้นึกถึงเพื่อนของครูอ้อยคนหนึ่ง  สมัยที่ครูอ้อยเข้ามาเป็นสมาชิกใน gotoknow  ใหม่ๆ 
ครูอ้อยไม่สนใจหรอกว่า  ใครระหว่างเรา....ใครเป็นพี่เป็นน้อง 
สนใจแต่ว่าใน gotoknow นั้นเป็นพี่น้องกันหมด 
เมื่อเป็นพี่น้องกันแล้ว  เรื่องของความรักของพี่น้อง  มีอานุภาพเสียจริง  เมื่อไม่ได้พบลายอักษรที่เกิดจากการกดแป้นพิมพ์  อยากจะเขียนชื่อเรื่องตามคำแนะนำของเพื่อนหญิง  ให้อ่อนหวาน  หยดย้อย  แต่อย่าเลย....ไม่มีความหมาย

แต่ถ้า...เธอรู้เพราะได้อ่านบันทึกนี้...เธอจะรู้...ต้องรู้ว่า...เด็กชายและเด็กหญิงในภาพ  คือใคร 
เนื่องในโอกาส.....วันแห่งความรัก  ที่มีอานุภาพ  แห่งความจริงใจ 
ในมิตรภาพ  ขอ..เวลานั้นๆที่มีมา...ขอให้...เหมือนในภาพนี้ด้วย..