ช่วงนี้ผมได้รับหนังสือเชิญเป็นวิทยากร(แต่เมื่อผมไปผมขอทำแค่คุณเล่า)    และส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของเทคนิค  ทั้งของคุณอำนวย  คุณลิขิต  ซึ่งผมว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่ไม่มี GotoKnow ในช่วงอย่างนี้  ผมคงปวดหัวไม่น้อยที่จะต้องมานั่งนึกสิ่งที่ตัวเองพอจะจำได้  ไปพูดคุยให้ผู้สัมมนา  หรืออบรมฟัง  

         ปีนี้ผมโล่งใจมากจริง ๆ ว่าตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกของ GotoKnow  แล้วเรื่องราวต่าง ๆ ในการทำงานซึ่งบันทึกจากเหตุการณ์จริง ๆ ผมแค่เข้ามาคลิ้กย้อนหลังไป  ผมก็ได้ในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ผมนำไปเสนอให้ผู้ที่เขาเชิญมาดูและฟัง

          ขอขอบคุณ อ.จันทวรรณ และ อ.ธวัชชัย   ที่สร้างและพัฒนาระบบให้พวกเราได้ใช้  และมีลูกเล่นให้ปรับสนุกสนานกันเรื่อย ผมมานั่งนึกอยู่ตอนนี้ว่า  ประโยชน์ของการบันทึก Blog นั้นมหาศาลสำหรับผม  และนึกเสียดายในบางเรื่องที่ไม่บันทึกไว้และไม่สามารถจะหวนทบทวนกลับมาได้อีกแล้ว เพราะจำได้ไม่มากเมื่อลองทบทวนจากการจำด้วยสมอง

         สิ่งที่ผู้จัดสัมมนา / อบรม ต้องการก็คือ เทคนิควิธีการที่ผมเคยใช้ในการจัดกระบวนการ km ประสบการณ์หน้างาน Tacit Knowledge  เพื่อเอาไปปรับใช้ ซึ่งถ้าไม่มีการบันทึกเอาไว้ผมคงนึกและเขียนใหม่มึนจนหัวแทบแตกแน่ 

        ปีที่แล้ว (2549)  งานของผมที่ทำจะใช้ KM ตลอดถ้าหากบรรจุเข้าไปได้   ที่เป็นเช่นนั้้นเพราะผมต้องการเรียนรู้ส่วนหนึ่ง  ต้องการทดสอบว่าเข้าใจแล้วยัง  และ KM คืออะไรกันแน่  

         แม้นแต่ตัวผมเองที่จะใช้กระบวนการในบางช่วง ก็ยังต้องมาดูย้อนหลัง  สิ่งที่ตัวเองเคยทำและบันทึกไว้  นำมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ บริบทชุมชน หรือกลุ่มคน

         และการบันทึก Blog องค์ประกอบที่แยกกันไม่ได้กับการเรียนรู้ เพราะคุณลิขิตได้ใช้ได้เก็บ ตอนนี้สมาชิก GotoKnow เพิ่มมากขึ้นความรู้ประสบการณ์มีหลากหลาย  แค่หาเวลามาอ่านติดตามเยี่ยมชมก็ได้บริโภคแล้วครับ