รักอย่างมีขันติ หลีกเลี่ยงการเป็นพ่อเป็นแม่ตั้งแต่วัยรุ่น 


           รักอย่างมีสัจจะ รักเดียวใจเดียว 


           รักอย่างมีเมตตา ทะนุถนอม ไม่ทำร้ายคนที่เรารัก 


           รักอย่างไม่ประมาท หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ 


           รักอย่างให้เกียรติกัน รักแท้ต้องรอหน่อย 

           รักอย่างถูกจารีต รักจริงต้องหวังแต่ง 


           รักอย่างมั่นคง ไม่ทำลายชื่อเสียงคนที่เรารัก 


           รักอย่างซื่อสัตย์ มีความศรัทธาในคนรัก 


           รักอย่างเข้าใจกัน ให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธคนรัก 


           รักอย่างมีเหตุผล ไม่ฉกฉวยโอกาสมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก