บ้านน่าอยู่คืออะไร

บ้านน่าอยู่คืออะไร

บ้านน่าอยู่ คู่ครอบครัวไทย

บ้านน่าอยู่ หมายถึง บ้านที่จัดการทางสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจของสมาชิกภายในบ้าน รวมผู้มาเยี่ยมเยือนและชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมในบ้าน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกทุกคน มีวิถีการดำรงชีวิตประจำวันอย่างถูกสุขลักษณะ และมีความสุขเมื่ออยู่บ้าน รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน
ครอบครัว หมายถึง สถาบันสังคมที่ประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตรเป็นต้น
ครอบครัวและเครือญาติ หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนทางสายโลหิตและการแต่งงาน วัฒนธรรมการจัดระบบครอบครัวและเครือญาติของสังคมไทยจะสัมพันธ์โดยตรงต่อการกำหนดวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้าน
“บ้านน่าอยู่ คู่ครอบครัวไทย” จัดทำเพื่อให้ครอบครัวไทยตระหนักความสำคัญของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือ “บ้าน” ช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และบริเวณบ้านให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมของสมาชิกทุกคนในบ้านรวมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาด้านอื่นๆในสังคมอย่างต่อเนื่อง
การทำบ้านให้น่าอยู่ส่งผลดีหลายประการ ได้แก่

 1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
 2. สุขนิสัยที่ดีในเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและพฟติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
 3. ป้องกันและลดอัตราการเกิดโรค อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งอาชญากรรมในสังคม
 4. ครอบครัวอบอุ่น มีความรัก เอื้ออาทรต่อกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
 5. ชุมชนเข้มแข็ง มีความรัก / สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นบ้านเมืองน่าอยู่และเมืองไทยแข็งแรง(Healthy Thailand) จะทำบ้านให้น่าอยู่ได้อย่างไร การจัดสภาพบ้านเรือนให้น่าอยู่ น่าอาศัย ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล พึงควรคำนึงถึง ตัวบ้าน บริเวณบ้าน ภายในบ้าน สุขภาวะในครอบครัว ตัวบ้าน มั่นคง แข็งแรง ไม่มีส่วนใดชำรุด เช่น พื้นบันได ลูกกรง เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว บริเวณบ้าน
 6. สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ จัดเก็บสิ่งของเป็นสัดส่วน
 7. ในกรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็นต้น ต้องจัดคอกสัตว์ให้ไกล อยู่นอกตัวบ้าน ล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอ (ไม่ควรมีคอกสัตว์ใต้ถุนบ้าน)
 8. ไม่มีขยะทุกชนิด ป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ และแหล่งอาหารหนู
 9. ไม่มีน้ำขังในหลุมบ่อ หรือภาชนะต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 10. ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น ภายในบ้าน
 11. อากาศถ่ายเทสะดวก
 12. มีแสงสว่างเพียงพอ
 13. จัดห้อง / พื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เป็นระเบียบ ทำความสะอาดประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 14. แยกขยะก่อนทิ้ง
 15. มีที่รองรับขยะ ทิ้ง / กำจัดขยะสม่ำเสมอ(ไม่ควรมีขยะตกค้างในบ้านและบริเวณบ้าน)
 16. มีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาด(น้ำประปา น้ำกรอง น้ำต้ม เป็นต้น)เพียงพอ
 17. ป้องกันไม่ให้ยุงกัด(นอนกางมุ้ง / ติดมุ้งลวด)
 18. กำจัดแหล่งยุงในบ้าน
 19. อาหารปรุงสุก มีภาชนะปกปิด (เช่นฝาชีครอบหรือใส่ตู้กับข้าว หรือตู้เย็น)
 20. หมั่นบำรุงรักษา ดูแลตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดี
 21. ไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น สุขภาวะในครอบครัว เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน สมาชิกในครอบครัวจะ
 22. อาบน้ำ แปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 23. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
 24. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ สะอาด ปราศจากสารอันตรายต่อร่างกาย
 25. ควรมีภาชนะดื่มน้ำของตัวเอง(ไม่ควรใช้ปะปนกัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ)
 26. ควรใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอหรือจามทุกครั้ง
 27. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เสพสารเสพติด และเล่นการพนันทุกชนิด รวมทั้งไม่ส่ำส่อนทางเพศ
 28. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที
 29. ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 30. เข้าวัด โบสถ์ มัสยิด ทำบุญ ร่วมสาธารณะกุศล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#นาย#ประพันธ์#เมี้ยนกลาง

หมายเลขบันทึก: 78559, เขียน: 14 Feb 2007 @ 18:31 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

บ้านน่าอยู่ก็จะมีต้มไม้ ดอกไม้ ล่ครับพี่และที่สำคัญต้องมี "ต้นจันทน์"(ชื่อพรรณไม้ที่มีดอกและผลหอม ใช้ปรุงเครื่องหอม) เช่น จันทน์กะพ้อ จันทน์แดง จันทน์เทศ และจันทน์ผา..ส่วนจันทนา ก็เป็นไม้ต้น เนื้อไม้หอม..หอมเหมือนฉันทนา(สาวโรงงาน)ยังไงยังงั้นเลย..แฮ่ ๆ ครบ 10 แล้ว ดีใจด้วยครับ
อเพ้ด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

บ้านน่าอยู่ไม่ต้องมีคนกำกับก็น่าอยู่เพราะแต่จะมีความคิดที่จะตกแต่งบ้านของตน ถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะมองว่ารกหรืออื่นๆ แต่เจ้าของบ้านก็จัดบ้านหลังนี้ขึ้นมาด้วยใจและความคิดของตนเองและคนในครอบครัว

555
IP: xxx.31.70.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าบ้าน

fa
IP: xxx.183.245.26
เขียนเมื่อ 

คือบ้านที่มีความรักและความเข้าใจค่ะ

FA
IP: xxx.183.245.26
เขียนเมื่อ 

บ้านที่มีความรักและความเข้าใจค่ะ

Saifon saengchaem
IP: xxx.68.233.59
เขียนเมื่อ 

สถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนสัญญาว่าจะกลับมา...