ภาพนี้เห็นแล้วคิดอะไรครับ .......................... ของทุกอย่างวางอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์