ก่อนนี้ประมาณ 4 ปี มีผู้ใหญ่ได้จัดระเบียบตลาดนัดครั้งหนึ่ง โดยลดจำนวนคนในตลาดนัดลงไม่แน่ใจว่าอาจจะมองคนที่นี่มากเกินไปหรือปล่า

       หลักเกณฑ์ในตอนนั้นก็คือ ให้หน่วยงานหรือภาควิชาฯที่อยู่ใกล้เคียงกันรวมด้วยกันโดยจะหมุนเวียนกันคนละเดือน หรือจะแบ่งเป็นช่วงเช้าหรือบ่ายก็ได้แล้วแต่ตกลงกัน

        หน่วยงาน A จะรวมกับหน่วยงาน B โดยผลัดคนละ  1 เดือน  ในเดือนนั้นหน่วยงาน A จะต้องเดินไปเอาเอกสารที่หน่วยงาน B แล้วก็ไปตลาดนัดทั้งรับทั้งส่งของหน่วยงาน B ของตนเอง  และจัดแยกระหว่างของตนเอง ของหน่วยงาน B

       หลังจากนั้นไม่นานต่างคนต่างหน่วยฯขอแยกเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน เหตุผลหลาย ๆประการ เช่น

  • ความคล่องตัวในการรับ-ส่ง
  • สะดวกต่อการติดตามเอกสาร

       ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการติดต่อประสานงานกันหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทาง E-mail แล้วก็ตาม ตลาดนัดก็มีความจำเป็นอยู่มาก   แต่ไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีการติดตั้งท่อลมส่งเอกสารจากจุดหลักใหญ่ ๆ เช่นสำนักงานเลขาฯ  ธุรการทุกภาค และเมื่อนั้นคงจะมีการเปลี่ยนแปลงวันละ 2 รอบเหลือวันละรอบเดียวต่อวันก็เป็นไปได้