แฟ้มภาพและกิจกรรมรายงาน การสำรวจเด็กในสถานศึกษาและประสานงานระหว่างอำเภอ  สถานศึกษา ชุมชน  และตัวเด็ก ก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงานในโครงการ(คลีนิก)สมุนไพรต้านโรคไร้รัฐ  เพื่อหว่านกล้าโรคไร้สัญชาติ ฉบับ 1   เดือน  กุมภาพันธ์ 2550
ติดตามได้ที่