a-kanjana

กาญจนา
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้..........แล้วจะสำเร็จ
·       การเตรียมการก่อนการจัดประชุม -       ทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนักให้เห็นคุณค่า ประโยชน์จากการเข้าร่วม  โดยชักนำให้เกิดเป้าหมายร่วม โดยวิธีการประสานงานต่าง ๆ เช่น จดหมายน้อย
การเชิญส่วนตัว
-          กระตุ้นให้เห็นภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการจัดประชุม -          มีความเชื่อมั่น มุ่งมั่นในเป้าหมายหมายของการจัดประชุม ·       กระบวนการระหว่างการจัดประชุม -          การอุ่นเครื่อง ปรับสภาพผู้เข้าประชุมให้ตรงกันก่อน -          จัดสภาพการให้มีสาระและบันเทิง -          กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศหรืออารมณ์ร่วมในการเรียนรู้ -       ใช้ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ที่เกิดระหว่างการเรียนรู้   กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมในการประชุม ·         ผลงานที่เกิดขึ้นจากการประชุม -             สะท้อนกลับผลจากการเรียนรู้กลับทุกช่วงเวลา -             สะท้อนกลับในรูปการแสดงออก -             สะท้อนกลับในรูปของอารมณ์ความรู้สึก -             ต่อยอดจากอารมณ์ความรู้สึกนั้น เป็นการทวีคูณการเรียนรู้ ·      มุ่งค้นหาศักยภาพตัวตนและทีม  และศักยภาพนั้นผสมกลมกลืน ล้อไปกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการจัดประชุมด้วย ·         ประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกจากการเป็นวิทยากร -          การได้ปฏิบัติจนเกิดความลุ่มลึก ยิ่งฝึกยิ่งเกิดเกิดความชำนาญมากขึ้น -       ได้เพื่อนร่วมทางมากขึ้น  เปิดกว้างมากขึ้น ได้พบอาจารย์ ทำให้เกิด
สายสัมพันธ์ มีความอดทน และพัฒนาสู่ภาวะจิตใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มารายงานตัว

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78360, เขียน: 13 Feb 2007 @ 23:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)