รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 วันที่ 19 พฤษภาคม 2548

"ประชาชนกำลังคอยดูอยุ่ว่าวิทยุชุมชนจะทำประโยชน์อะไรให้ชุมชนบ้าง การทำรายการวิทยุจะต้องยืนบนหลักการ ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง"

รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
และผู้จัดรายการวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 10/2548
วันที่ 19 พฤษภาคม 2548

ผู้เข้าประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์
2.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิต
3.ด.ต.สงกรานต์ พวกพระลับ
4.นายวีรชาติ บุตรวิไล
5.นายพิชิต นนทะโคตร
6.นายทรงจิต เนตรผง
7.ด.ต.โกวิทย์ วลัยศรี
8.นายสำเนียง แดนสามสวน
9.นางสาวมุจลินทร์ สิงห์จานุสงค์
10.นางสาวพรธิดา สุทธิ
11.นางสาวกาญจนา สีแสน
12.นางสาววาสินี สายบุญเที่ยง
13.นายทวีศักดิ์ สุทธิ
14.นางสาวจีรพร เชื้อบุญมี
15.นายเอกพล เหมบุรุษ
16.นางสาวหทัยทิพย์ จันทศร
17.นายมณี รัตนเลิศ

เปิดประชุมเวลา 20.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการเปิด-ปิดสถานี
ท้าวบัวบาน - หารืออยากให้มีการปิด-เปิดสถานีเป็นช่วงๆ เพราะเครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์มีอยู่ 1 ชุด อาจเสียหากเสียหายขึ้น เช่น ในช่วงเวลาบ่าย

นายมณี รัตนเลิศ - วิทยุชุมชนตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชน เพื่อเป็นเวทีของชุมชนในการแสดงความคิดเห็น เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน น่าจะเปิดโอกาสให้แก่ชุมชน

นายสุพจน์ โกมัย - วิทยุชุมชนเปิด-ปิดในช่วงไหนก็ได้แล้วแต่โอกาสและผู้จัดรายการ โดยดูที่ผู้จัดรายการเป็นหลักและผู้จัดรายการต้องรับผิดชอบ

มติที่ประชุม - ให้เลื่อนการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไปประชุมกรรมการบริหาร

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การจัดรายการวิทยุของวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

นายสุพจน์ โกมัย - ในการจัดรายการวิทยุในระยะนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ถ้าสังเกตว่ายังไม่มีผู้จัดรายการเข้ามาร่วมจัดรายการเพิ่มขึ้น การดำเนินการวิทยุชุมชนปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาดูแลในการจัดตั้งวิทยุชุมชน ซึ่งมีการแอบแฝงอยุ่ ในหลักการดำเนินรายการวิทยุของผู้จัดรายการ ขอให้วิทยุชุมชนออกระเบียบการออกมาก่อน เพื่อจะได้มีการวางหลักการในการทำรายการต่อไป

นายมณี รัตนเลิศ - อยากให้มีการสำรวจความคิดเห้นของผู้ฟังและประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารายการด้วย

นายชยุต ไชยทิพย์ - อยากให้แสดงความคิดเห้นในการทำรายการว่าจะทำให้หลากหลายได้อย่างไร จะปรับเปลี่ยนหรือไม่

นายสุพจน์ โกมัย - การทำรายการติดต่อหรือต่อเนื่องกัน 2-3 ชั่วโมงคงไม่เป็นสาระสำคัญ อยู่ที่การนำเสนอรายการ

นายสำเนียง แดนสามสวน - ประชาชนกำลังคอยดูอยุ่ว่าวิทยุชุมชนจะทำประโยชน์อะไรให้ชุมชนบ้าง การทำรายการวิทยุจะต้องยืนบนหลักการ ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง แยกบันเทิงเป็นกลุ่ม สตริง,ลูกทุ่ง แยกเป็นลูกทุ่งวันวาน ฮอตฮิต หมอลำ เพื่อชีวิต ไทยสากล ส่วนข่าวสารจะเป็นเรื่องใกล้ตัวต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน

นายเอกพล เหมบุรุษ - ในการจัดรายการเพลงสตริงน่าจะมีการจัด 17.00 น.ถึง 20.00 น. เพราะกลุ่มผู้ฟังยังมีอยู่

มติที่ประชุม ให้ผู้จัดรายการเยาวชนรับผิดชอบในการจัดตัวผู้จัดรายการ เวลา และรายการกันเอง โดยให้นายเอกพล เหมบุรุษเป็นผู้ประสานงาน  ส่วนการเปิด-ปิดสถานีให้เปิดเวลา 07.00 น.

ระเบียบวาระที่ 3 การจัดผังรายการวิทยุ

มติที่ประชุม - ให้จัดผังรายการใหม่ โดยกำหนดช่วงเวลาการทำรายการ ผู้จัดรายการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ท้าวบัวบาน
- ขอให้ผู้รับเงินบริจาคจากประชาชนทำรายชื่อและเงินบริจาคมอบให้กรรมการผู้รับผิดชอบ เพื่อประกาศขอบคุณผู้บริจาค 
- ให้มีการแยกบัญชีเงินและวัสดุสิ่งของออกจากกัน

มติที่ประชุม
- นางสาววาสินี สายบุญเที่ยง ประสานท้าวบัวบานเพ่อจัดแยกบัญชี
- การเบิกจ่ายเงินของวิทยุชุมชนจากธนาคารมี ด.ต.วิชิต ประกิระตา ,นายทรงจิต เนตรผง,นายนิพนธ์ เนตรผง,นายสำเนียง แดนสามสวน 3 ใน 4 คน เป็นผู้เบิกจ่าย

ปิดประชุมเวลา 22.00 น.

ชยุต ไชยทิพย์
(นายชยุต ไชยทิพย์)
ผู้จดรายการประชุม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 78350, เขียน: 13 Feb 2007 @ 23:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)