การสอบ National Test (NT) กับการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา

  ติดต่อ

  การสอบ National Test (NT) หรือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ  

การสอบ National Test (NT) หรือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ

วันนี้ (13 กพ 50 ) เป็นการสอบวัดผล  NT  ของนักเรียน ป.6  และ ม.3  ทั่วประเทศโดยการสุ่มนักเรียนออกมาสอบจำนวนหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ผลการสอบนี้จะไม่มี ต่อนักเรียนทั้งที่ได้สอบ และนักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบ

แต่จะเป็นการสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอน หรือคุณภาพของโรงเรียน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

การสอบครั้งนี้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการประเมิน   มีการเตรียมความพร้อม นักเรียนทุกคนและรับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าสอบ   ครั้งนี้จำนวน  35  คน  และใช้ความสามารถของตนในการสอบอย่างเต็มที่

การสอบครั้งนี้   โรงเรียนดำเนินการสอบตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

หมายเลขบันทึก: 78344, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 15:13:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วัดผลประเมินผล#พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

นารีรัตน์ ลีลาวัลลภ
IP: xxx.10.12.130
เขียนเมื่อ 

ทุก คนในโรงเรียน สอนดีมาก