กลุ่มภาคีเครือข่ายเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง คุณธรรมอันมั่นคงสำหรับสังคมไทย ประมาณ 100 คน ชุมนุมชูป้ายผ้าและข้อความเรียกร้องให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยกลุ่มภาคีดังกล่าวกล่าวโจมตี พร้อมวางพวงหรีดติดป้ายชื่อโจมตี นายธงทอง จันทรางศุ โฆษกคณะกรรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ ว่า การบัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ อาจเป็นเรื่องไม่จำเป็น เนื่องจากมีบทบัญญัติเรื่องศาสนาพุทธในหมวดอื่นอยู่แล้ว