หากคุณตกลงใจจะซื้อโน้ตบุ๊กแล้ว ก่อนที่จะควักเงินจ่ายแล้วรับโน้ตบุ๊กกลับบ้าน นั้นควรจะปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้ด้วยนะคะ


- ตรวจสอบสเปกของเครื่องให้ตรงกับที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนซื้อ
- เปิดเครื่องให้ทำงานแล้วลองใช้งานส่วนต่างๆ ดูว่าปกติหรือไม่ ?
- ตรวจสอบหา Dead Pixel บนหน้าจอ
- ตรวจสอบการเปิด ปิดฝาพับให้ดีว่ามีอาการหลวมหรือไม่?
- ลองตรวจสอบระบบเสียงด้วยการเปิดเพลงฟัง และควรลองเสียบหูฟังและใช้ไมโครโฟนด้วย
- ตรวจสอบการใช้งานพอร์ตต่างๆ ด้วยการลองเชื่อมต่ออุปกรณ์
- ลองใช้งานไดรฟ์ที่ติดตั้งมาให้ว่า สามารถอ่านข้อมูลได้ถูกต้อง
- หากเป็นซีดีอาร์ดับบลิวหรือคอมโบไดรฟ์ ลองทดสอบการเขียนแผ่นและอ่านแผ่นให้ดีด้วย
- ตรวจสอบไฟแสดงสถานะต่างๆ ว่าทำงานปกติหรือไม่ ?
- ตรวจสอบปุ่มคีย์บอร์ด ให้ลองพิมพ์ทุกๆ ตัวอักษร
- ลองเสียบปลั๊กใช้งาน และถอดปลั๊กเพื่อใช้ไฟจากแบตเตอรี่
- ตรวจสอบซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ติดตั้งมาให้ว่าครบตามที่แจ้งไว้หรือไม่?
- ตรวจสอบแผ่น ซีดีไดรเวอร์ต่างๆ โดยเฉพาะ Recovery CD
- ตรวจสอบคู่มือการใช้งานใบรับประกัน ของแถมต่างๆ (เน้นของแถม อิอิ)ให้ครบตามเงื่อนไข
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และสอบถามเรื่องการนำเครื่องเข้าศูนย์บริการ เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งโน้ตบุ๊กบางยี่ห้อจะสามารถซื้อประกันเพิ่มได้อีกด้วย

หากท่านใดมีวิธีการเช็คต่างๆ ก็แนะนำกันมาได้นะคะ