ผมมีความรักใคร่เสน่หา  ในงานพัฒนาสังคม

อยากหาคนร่วมอุดมการณ์  สืบสานงานพัฒนา

     ในปัจจุบันหาคนที่จะมีจิตใจอยากจะทำงานพัฒนาได้น้อยเหลือเกินคงเพราะสังคม  ที่แปรเปลี่ยนจากสังคมแห่งความพอเพียงมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสังคมทุนนิยมที่อำนาจเงินตราเป็นสำคัญทุกคนล้วนแล้วแต่นึกถึงความสุขตนเองมองข้ามความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์