ดินแดนแห่งความหลากหลายแห่งนี้ถูกมองจากหลายมุมที่แตกต่างคือดินแดนแห่งสามจังหวัด มาร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับดินแดนแห่งนี้ ปักษ์ใต้ กูเมาะ ตีกอ