GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตน

สคบ.คุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. คืออะไรและทำไมต้องมี สคบ.

ปัจจุบันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซ้อสินค้าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการใช้สินค้าต่าง ๆ โดยยุติธรรม

สคบ. คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 1. สิทธิในการได้รับการชดเชยกรณีผู้เสียหายเกี่ยวกับเร่องดังนี้ * เม่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคแก้ปัญหาอย่างไร * ด้านฉลากสินค้า การตรวจสอบ (สินค้าอันตราย) * ด้านการโฆษราสินค้าบริการต่าง ๆ * ด้านเกี่ยวกับ นิติกรรมและสัญญา * การคุ้มของด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คืออะไรสคบ.
หมายเลขบันทึก: 78238
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)