การประเมินทักษะทางภาษา (19)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  

ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ การประเมินทักษะทางภาษา (18)

คราวที่แล้วครูอ้อยได้กล่าวถึง   วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 
1.  การทดสอบทักษะฟัง  ซึ่งประกอบด้วย  การทดสอบการจับใจความสำคัญของคำพูด (Skimming)  การทดสอบความเข้าใจข้อความ  ( Oral Comprehension)   การทดสอบรับข้อมูล (Perception)    การทดสอบคำพูด  หรือ  เรื่องราว  (Transfer the oral messages)  การเขียนตามคำบอก  (Dictation) 
2.  การทดสอบทักษะการพูด  วิธีการทดสอบทักษะพูด  เพื่อความเข้าใจ  และทักษะพูดในขั้นสื่อสาร  แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ  การพูดที่มีการควบคุม  และ  การพูดโดยอิสระในสถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง   
วันนี้ครูอ้อยจะกล่าวถึง  การทดสอบทักษะการอ่าน  ซึ่งมีวิธีทดสอบการอ่าน  ดังนี้ 
1)  การอ่านออกเสียง    ในภาษาที่สอง  จะกระทำได้ต่อเมือ่  นักเรียนสามารถพูดภาษาที่สองได้แล้ว  นักเรียนที่ออกเสียงได้ดี  และเข้าใจถึงความสอดคล้องระหว่างเสียงกับสัญลักษณ์  จะสามารถอ่านได้  แม้จะไม่เข้าใจ
2)  การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ  มีวิธีการ  ดังนี้ 
     1...ให้อ่านคำถามที่เป็นภาษาที่เรียนให้เข้าใจ  แต่อาจให้ตอบเป็นภาษาแม่ได้  ถ้าเป็นนักเรียนในระยะเริ่มต้น 
     2...ให้อ่านข้อความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์  แล้วบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  เช่น  ข่าว  รายงานอากาศ 
     3...  อ่านโดยการใช้การกวาดสายตา  เช่น  ให้ดูหน้าแรกของหนังสือพิมพ์  และให้หาบทความต่อไปนี้  เช่น  รายงานอากาศ  ผลของการแข่งขันฟุตบอล 
     4...อ่านคร่าวๆ  เช่น  ให้นักเรียนอ่านจดหมาย  แล้วแยกเป็นกลุ่มๆ  ตามความคิดเห็น
3)  การทดสอบรับข้อมูล   เนื้อเรื่องที่นำมาให้อ่าน  อาจนำมาจากหนังสือพิมพ์  วารสาร  ประกาศ  ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
4)  การอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือแล้วให้ตอบคำถาม  เป็นแบบเลือกตอบ  เพื่อทดสอบความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านในระดับต้น  และระดับกลาง  อาจให้ตอบ แบบถูก - ผิด  หรือ  ถ้าหากเป็นการตอบคำถามโดยเขียนตอบ  ซึ่งต้องเกี่ยวกับทักษะการอ่าน  และการเขียนประกอบกัน  ควรให้คะแนนทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบภาษา  หรือถ้าหากให้ตอบปากเปล่า  ก็ควรให้คะแนน  ทั้งจากการอ่านและการพูดด้วย  

คราวนี้   ครูอ้อยจะกล่าวถึง  กิจกรรมในการทดสอบการอ่าน  ซึ่งจำแนกออกเป็นหลายประเภทด้วยกันคือ 

  1)  กิจกรรมที่เป็นตัวกระตุ้น 
      1.1  ให้นักเรียนได้อ่านข้อความที่มีความยาว  ตามความเหมาะสม 
      1.2  ให้นักเรียนอ่านภาพชุดพร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพ 
      1.3 ให้นักเรียนอ่านกราฟ ตาราง  แผนภูมิ 
      1.4  ให้นักเรียนอ่านแผนที่  ที่มีการระบุชื่อสถานที่  พร้อมทั้งบทอ่าน 
      1.5  ให้นักเรียนอ่านบทอ่านที่มีการละข้อความไว้  ในบางตอน  นักเรียนควรเติมให้สมบูรณ์ 
       1.6  นักเรียนอ่านข้อความ  หรือภาพชุด  ที่มีการเรียงลำดับที่สลับกัน  แล้วเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้อง
       1.7  ให้นักเรียนอ่านข้อความสั้นๆ  ที่มีข้อความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง 
จบแค่นี้ดีกว่าค่ะ  ครูอ้อยจะกลับบ้านแล้วค่ะ  พรุ่งนี้จะมีหลายคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  K.M.  ก็มีด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 78230, เขียน: 13 Feb 2007 @ 15:30 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
อาการสำลักน้ำลายเกิดได้บ่อยครับ เกิดจากการที่ว่าเวลาที่เราพูดหรือว่าเรากลืนอะไรก็ตาม แล้วบังเอิญเราหายใจเข้าพอดี ทำให้เราสำลัก ความจริงแล้วโอกาศที่จะหายใจพร้อมกับการพูดหรือการกลืนจะน้อยมาก ง่ายๆก็คือว่าถ้าขณะที่เราจะหายใจพร้อมกับดพูดไม่ได้ หรือ กลืนอะไรก็ตามพร้อมกับการหายใจก็ไม่ได้ ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งครับ ถ้าไม่ได้สังเกตุก็ลองทำดูนะครับ
เขียนเมื่อ 

ค่ะ..ขอบคุณค่ะ

นานๆเป็นที่หนึ่งค่ะ

จะลองทำดูค่ะ

อัจฉรา เชาวะวณิช
IP: xxx.121.110.42
เขียนเมื่อ 
เข้ามาเยี่ยมคุณครูและขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมค่ะที่blogค่ะ   อ่านแล้วมีประโยชน์แต่เวลาน้อยเลยไม่ค่อยได้มาบ่อยๆค่ะ   ขอให้กำลังใจในความเสียสละที่มีต่อเด็กๆค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ครูอ้อยก็ดีใจจังค่ะ  ที่ท่านได้เข้ามาในบันทึกของครูอ้อย  เป็นน้ำทิพย์ชะโลมใจครูอ้อยเสียจริงค่ะ 
  • มีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 
  • การต่อสู้ของครูอ้อยคือการทำงานค่ะ  ความเสียสละและทุ่มเทครั้งใหญ่นี้  ไม่เห็นผลตอนนี้หรอกค่ะ  คงอีกนานจึงจะเห็นผล 
  • แต่ครูอ้อยก็ทำต่อไป  อย่างไม่หยุดยั้ง  และจะทำดีที่สุดค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

แปดิ
IP: xxx.27.203.103
เขียนเมื่อ 

ดีปกพั้

เขียนเมื่อ 

ไม่มีรูป

5. แปดิ [IP: 125.27.203.103]
เมื่อ ส. 04 ก.ค. 2552 @ 20:33
1387759 [ลบ] [แจ้งลบ]

ดีปกพั้

********

ไม่เข้าใจ