การสร้างBlog

การสร้าง Blog

การสร้าง Blog

เมื่อมีการประชุมการจัดการความรู้( KM) ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยเป็นการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ความคิดของกลุ่ม ของตนเอง มาเป็นองค์ความรู้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว จำเป็นต้องสร้าง Blog ของกลุ่มใน Internet website  http://gotoknow.org/ :ซึ่งเป็นสื่ออิเล็คทรอนิคที่สามารถเผยแพร่ ได้อย่างกว้างขวาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล เห็นความสำคัญจึงนำเรื่องการสร้าง Blog มากำหนดเป็นหัวปลา และดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้(KM)สรุปเป็นแก่นความรู้และขุมความรู้ ได้ดังนี้

1.การศึกษาเรียนรู้
   1.1 เข้ารับการพัฒนา
   1.2 ศึกษาจากตำรา เอกสาร
   1.3 ศึกษาจากผู้รู้ เพื่อนร่วมงาน
   1.4 ศึกษาเพิ่มเติมจาก Website
   1.5 ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

2. การปฏิบัติจริง
    2.1 สมัคร Email ของผู้ที่จะสร้าง  Blog
    2.2 ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก http://gotoknow.org/
    2.3 เข้าระบบโดยใส่ชื่อผู้ใช้ Password และ รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก
    2.4 ดำเนินการสร้าง Blog
    2.5 ส่งข้อความ(แก่นความรู้)ลง Blog เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
    3.1 เปิด Blog ทุกวัน
    3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ  Blog อื่น
    3.3 พัฒนาเติมเต็ม ใส่ข้อความใน Blog  ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
    3.4 สร้าง Blog เพิ่มขึ้นให้หลากหลาย
    3.5 นำความรู้ที่ได้จาก  Blog  มาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้างBlog

คำสำคัญ (Tags)#aya2

หมายเลขบันทึก: 78235, เขียน: 13 Feb 2007 @ 15:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)