เริ่มชวนคิด ชวนคุย โดย ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550

"การทำ KM ทำด้วยความรู้ (สึก) เข้าถึงตัวบุคคล" และกระตุ้นให้เราต้องช่วยกันสร้างความรู้สึกเหล่านี้

หลังจากอาจารย์ให้วาดภาพประทับใจ  ซึ่งได้ซึมชับทักษะการฟังและการเล่าเรื่อง ว่า "การทำ KM มีคุณค่าทางใจมากขึ้น" หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางว่า "มีความสุขเมื่อได้ทำสิ่งที่เรารัก และแก้ปัญหาให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน"  พร้อม

 "ได้สร้างจิต วิญญาน  รอยยิ้ม สร้างด้วยมือเล็กของเรา " 

 และคุณหมอจาก รพ. ม.อ.ให้ข้อคิด ว่า"ผู้ที่รู้จริงมักอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะคนที่ไม่รู้จริงมักแสดงตน" และอาจารย์อำนาจจากคณะวิทยาศาสตร์ "จากความก้าวหน้าเทคโนโลยี เราต้องเรียนรู้จากคนอื่นพร้อมที่นำมาต่อยอดให้ยั่งยืน" .

 อาจารย์แสงอรุณจากคณะพยาบาล "การมีสวนร่วมทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าตนเอง"

 มีภาพประทับใจของดีเจ ที่ทำให้เด็กที่กำลังกระโดดสะพานตินณสูลานนท์กลับใจ  ภาพเกลียวความรู้  ภาพคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยในขณะหมอป่วย  ภาพความรักความอบอุ่นที่เป็นพื้นฐานของครอบครัว

 

 

หลายคนตั้งประเด็นคำถามว่า " KM เป็นเรื่องของปัจเจกใช่หรือเปล่า?"