คุณสมบัติของ Facilitator ที่สามารถ ... ควรเป็นอย่างไร

ศรีวิภา
บุคลิกภาพของ Fa มีชีวิตชีวา Positive Thinking เปิดเผย รับฟัง ใจเย็น กล้าได้กล้าเสีย เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน อดทนและอื่นๆ

ผลลัพธ์สุดยอด…จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของKM Team ศูนย์สิรินทร ตอนต่อมาว่าด้วยเรื่อง ... คุณสมบัติของ Facilitator ที่สามารถ ... ควรเป็นอย่างไร

             อีกหนึ่งผลลัพธ์ ที่อาจารย์หมอนันทา โยนโจทย์ขอให้ KM Team ของศูนย์สิรินทรช่วยกันสกัดความรู้หลังจากที่ผ่านการ Train Facilitator มาแล้วยกใหญ่ๆ  1 ½ - 2 ชม. และก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังประสบการณ์จากทีมวิทยากรกรมอนามัย 3 ท่าน คือ คุณอุ้ย คุณปลา และศรีวิภา อาจารย์ก็ขอให้ทีมศูนย์สิรินทร Capture Tacit knowledge  และตกผลึกว่า คุณสมบัติของ Facilitator ที่สามารถ ... ควรเป็นอย่างไร ได้ข้อสรุปจากบทเรียน ดังนี้


1. มีเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับบุคลากรรอบข้างที่ดี
2. มีบุคลิกภาพของ Fa เช่น  มีชีวิตชีวา   Positive Thinking  เปิดเผย   รับฟัง  ใจเย็น  กล้าได้กล้าเสีย  เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน  อดทน
3. มีความสม่ำเสมอในการเป็น Fa ทุกเวลา ทุกสถานที่
4. มีทักษะในการกระตุ้นกลุ่มให้แสดงความคิดเห็น  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกเรื่องราวและคำถาม
5. เป็นผู้ที่มีความตั้งอกตั้งใจในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีทักษะในการฟังที่ดี จับประเด็น วิเคราะห์ได้
6. เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยการหา Text / จากผู้เชี่ยวชาญ
7. มีเทคนิคการพูดให้อยู่ในขอบเขตของหัวเรื่อง  ความถูกต้อง เป็นจริง ไม่ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถูกปิดกั้นในความคิด และ ผิดที่จะคิด (แสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา)
8. มีการกระตุ้นเสริมแรงให้ทุกคนมีกำลังใจ เช่น มีการชมเชย ให้รางวัล
9. มีการปรับบทบาทให้เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ เช่น จากการเป็นหัวหน้าก็ลดบทบาทเป็นพี่เลี้ยง (เทคนิคเสมอภาค)
10. มีเครือข่าย Fa ที่จะสามารถกระตุ้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และสามารถหาดาวรุ่งรุ่นใหม่มาร่วมเป็นเครือข่าย

แล้วก็อดชื่นชมความสามารถในการ capture ของน้องๆผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ได้จริงๆ ถือว่า สุดยอดค่ะ เพราะสามารถสรุปได้อย่างลุ่มลึก  ทีมกรมอนามัยจึงขอมอบรอยยิ้มและกำลังใจแก่ท่านผู้อำนวยการและชาวศูนย์สิรินทรทุกท่านค่ะ .....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศรีวิภา

คำสำคัญ (Tags)#km#จัดการความรู้#คุณอำนวย#facilitator#กรมอนามัย#fa#ศูนย์สิริทร

หมายเลขบันทึก: 78222, เขียน: 13 Feb 2007 @ 15:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)