เวลาตากเนื้อเค็ม หรือตากปลาเค็ม กะปิ ให้วางพริกแห้งสัก 5-6 เม็ด แมลงวันจะไม่กล้าเข้ามาตอม เพราะไอร้อนของพริก