การรับประทานอาหารโดยใส่ผงชูรสเป็นประจำจะทำให้เกิดโทษกับร่างกายด้านต่างๆ ดังนี้ : 1. โทษต่อไต 2.