ใจเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต

  Contact

  ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว  
ใจสั่งการให้กายเป็นเครื่องมือเสมอ ทุกครั้งที่คิดจะทำอะไรเรามักจะต้องถามใจก่อนเสมอว่า จะทำได้หรือไม่ ฉนั้นจึงต้องดูแลใจให้เป็นปกติอยู่เสมอ จึงจะดี

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 78204, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การจัดการความรู้

Recent Posts 

Comments (0)