ใจสั่งการให้กายเป็นเครื่องมือเสมอ ทุกครั้งที่คิดจะทำอะไรเรามักจะต้องถามใจก่อนเสมอว่า จะทำได้หรือไม่ ฉนั้นจึงต้องดูแลใจให้เป็นปกติอยู่เสมอ จึงจะดี