Tacit Knowledge

ค้นหากลวิธี ทำอย่างไรจึงจะสามารถดึง Tacit Knowledge ของแต่ละบุคคลออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

เหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมสนุกๆเมื่อวานที่ผ่านมา  ระหว่าง MBA 16 และ 17(ภาคค่ำ)  ซึ่งได้ภาพความประทับใจมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากกิจกรรมที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  ทำให้เราได้รู้ว่าเรายังคงโชคดีกว่าน้องๆ หลายๆคนที่นั่น  ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับบางคนที่รู้สึกท้อแท้  เหนื่อยล้า ได้มีกำลังใจฮึดสู้อีกครั้งหนึ่ง  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  ที่สร้างความประทับใจและความทรงจำที่มีค่าสำหรับรุ่นพี่และรุ่นน้อง และกิจกรรมเกมส์ในแต่ละฐานที่สร้างความสนุก ความสามัคคีและที่สำคัญ เป็นการนำเอาความรู้ของสมาชิกในแต่ละสีออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์  เช่น  เกมส์โยนไข่  ที่จำเป็นต้องใช้ความคิด ค้นหาวิธีการทำอย่างไรไม่ให้ไข่แตก โดยมีอุปกรณ์คือ กระดาษA4 จำนวน 4 แผ่น สก็อตเทปใส  1  ม้วน  ไข่ไก่ดิบ  2  ฟอง ซึ่งน้องๆในแต่ละสีก็สามารถนำความรู้ที่แต่ละคนมีออกมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีการลองผิดลองถูกด้วยไข่ไก่ดิบใบแรก  และมีการพัฒนาจากการได้ลองผิดลองถูกเพื่อหาวิธีการที่ดีกว่าเดิม  ซึ่งจะเห็นได้ว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากการที่ต้องลงมือทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำเอา Tacit Knowledge ของแต่ละบุคคลออกมาได้  และนอกจากวิธีนี้แล้ว  ก็ยังมีอีกหลายวิธี ดังจะเห็นได้จาก  ในทุกองค์กรการรับสมัครพนักงานใหม่จะต้องมีขั้นตอนของการสัมภาษณ์เข้ามาเป็นกระบวนการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงาน  ซึ่งประโยชน์จากการสัมภาษณ์นี้  จะทำให้ผู้สัมภาษณ์สามารถมองเห็นถึงความคิด  ความรู้  ความสามารถ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดี  ทำให้วิธีการนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย  หรือการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ อาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปฏิบัติ  ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถดึงเอา  Tacit Knowledge ออกมาได้  และก็เป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้แล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายดังในองค์กรของดิฉันและในอีกหลายๆ องค์กร  จะมีการฝึกอบรม (Traning)  บุคลากรภายในองค์กร  ซึ่งในการฝึกอบรมนี้อาจมีทั้งการอบรมภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรก็ได้  เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร  และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ทำให้มีการพัฒนาความรู้  และยังเป็นการสร้างมิตรภาพได้อีกทางหนึ่ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM varityความเห็น (0)