เหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมสนุกๆเมื่อวานที่ผ่านมา  ระหว่าง MBA 16 และ 17(ภาคค่ำ)  ซึ่งได้ภาพความประทับใจมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากกิจกรรมที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  ทำให้เราได้รู้ว่าเรายังคงโชคดีกว่าน้องๆ หลายๆคนที่นั่น  ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับบางคนที่รู้สึกท้อแท้  เหนื่อยล้า ได้มีกำลังใจฮึดสู้อีกครั้งหนึ่ง  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  ที่สร้างความประทับใจและความทรงจำที่มีค่าสำหรับรุ่นพี่และรุ่นน้อง และกิจกรรมเกมส์ในแต่ละฐานที่สร้างความสนุก ความสามัคคีและที่สำคัญ เป็นการนำเอาความรู้ของสมาชิกในแต่ละสีออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์  เช่น  เกมส์โยนไข่  ที่จำเป็นต้องใช้ความคิด ค้นหาวิธีการทำอย่างไรไม่ให้ไข่แตก โดยมีอุปกรณ์คือ กระดาษA4 จำนวน 4 แผ่น สก็อตเทปใส  1  ม้วน  ไข่ไก่ดิบ  2  ฟอง ซึ่งน้องๆในแต่ละสีก็สามารถนำความรู้ที่แต่ละคนมีออกมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีการลองผิดลองถูกด้วยไข่ไก่ดิบใบแรก  และมีการพัฒนาจากการได้ลองผิดลองถูกเพื่อหาวิธีการที่ดีกว่าเดิม  ซึ่งจะเห็นได้ว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากการที่ต้องลงมือทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำเอา Tacit Knowledge ของแต่ละบุคคลออกมาได้  และนอกจากวิธีนี้แล้ว  ก็ยังมีอีกหลายวิธี ดังจะเห็นได้จาก  ในทุกองค์กรการรับสมัครพนักงานใหม่จะต้องมีขั้นตอนของการสัมภาษณ์เข้ามาเป็นกระบวนการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงาน  ซึ่งประโยชน์จากการสัมภาษณ์นี้  จะทำให้ผู้สัมภาษณ์สามารถมองเห็นถึงความคิด  ความรู้  ความสามารถ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดี  ทำให้วิธีการนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย  หรือการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ อาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปฏิบัติ  ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถดึงเอา  Tacit Knowledge ออกมาได้  และก็เป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้แล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายดังในองค์กรของดิฉันและในอีกหลายๆ องค์กร  จะมีการฝึกอบรม (Traning)  บุคลากรภายในองค์กร  ซึ่งในการฝึกอบรมนี้อาจมีทั้งการอบรมภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรก็ได้  เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร  และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ทำให้มีการพัฒนาความรู้  และยังเป็นการสร้างมิตรภาพได้อีกทางหนึ่ง