บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง "คุณภาพ"ภาค 1

บุตระ
ความหมายของการประกันคุณภาพ

ความหมายของการประกันคุณภาพ

จากแนวคิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา หมายความว่า ท่านบริหารจัดการศึกษา ให้นำระบบการกันคุณภาพการศึกษาเข้าไปใช้ในทุกระบบเท่านั้นเอง
หลักการของการประกันอย่างง่ายๆ ในองค์กรจะทำอะไร ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันตรวจสอบประเมิน และช่วยกันปรับปรุงแก้ไข กับงานทุกงานขององค์กร นั่นก็คือ การประกันคุณภาพภายในแล้ว
หลักการหรือแนวคิดทฤษฎี ของเคมมิ่ง(Dr.W.Deming) ที่เรารู้จักกันในวงการบริหาร ขอกล่าวถึงประวัติของท่านเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกันคุณภาพอีกครั้ง ท่านเป็นชาวอเมริกาที่ได้เข้ามาช่วยกอบกู้วิกฤตให้กับประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตกต่ำเป็นอย่างมาก สินค้าอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเป็นสินค้าที่ตลาดไม่รู้จัก ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค (no name) เดมมิ่ง ได้ถูกส่งตัวมาช่วยแก้ไขสภาวะวิกฤตด้านสินค้าของประเทศญี่ปุ่น โดยใช้แนวคิดทฤษฎี (PDEA) หรือวงจร PDCA ที่เรารู้จักกันดีว่า
P = Plan การวางแผน
D = Do ทำตามแผน
C = Check การตรวจสอบและประเมิน
A = Action การแก้ไขปรับปรุง
จากแนวคิดทฤษฎี PDCA นี้เองทำให้สินค้าของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ และเป็นที่รู้จัก (brand name) ของผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบัน
การประกันคุณภาพในสถานศึกษาทุกขั้นตอน ถ้านำระบบ PDCA เข้ามาใช้ จะเป็นการทำการประกันคุณภาพภายใน และเป็นการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เราไม่ต้องไปสร้างหลักฐานใหม่เมื่อจะมีการประเมินภายนอกไม่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่เพื่อเข้ากับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ จะทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเอาเวลาเหล่านี้ไปพัฒนากับงานประจำของท่านดีกว่า แต่ทุกวันที่ทำงานประจำนั้นเอาระบบ PDCA เข้าไปใช้ถึงเวลาประเมินภายนอกก็นำสิ่งที่ทำอยู่ ที่มีอยู่มาเป็นหลักฐานการทำงาน ผู้ประเมินภายนอกที่ดีมิได้ดูที่รูปลักษณ์ ความสวยงามของเอกสาร จะดูทีสภาพจริงของเอกสาร จากการบันทึกหลังการทำงานกับสภาพจริงที่ปรากฏว่า ตรงกันหรือไม่ และมาตรฐานไหน ตัวบ่งชี้ไหน ผู้ประเมินจะดูเอง ถ้ามีข้อสงสัยในเอกสารจะชักถามไม่ต้องกลัว เมื่อท่านทำจริงท่านสามารถตอบได้ ผู้ประเมินภายนอกไม่ได้มาจับผิดท่าน แต่มาช่วยสะท้อนเหมือนกระจกเงาให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ดัชนีที่#9.2-50#sra-on-bolg

หมายเลขบันทึก: 78129, เขียน: 13 Feb 2007 @ 11:13 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 21:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับ สำหรับวงจรคุณภาพ "พีดีซีเอ"